משלוחים

- המשלוח חינם.
- זמן המשלוח הוא בין 2 ל-7 ימי עסקים

מדיניות החזרה

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").

הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

ניתן לבטל עסקה בגין מוצר אשר נרכש באתר, באמצעות הודעה בכתב ליצרן, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של הרוכש (להלן: "הודעת הביטול"), החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב (כמפורט בסעיף 14ג לחוק), לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק.

מובהר בזאת, כי על המוצר להיות מוחזר ליצרן באריזה מקורית,  מבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שנפגם.

בביטול עסקה , יוחזר לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבוטל החיוב בשל העסקה, תמסר עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו.  

ביטול העסקה יעשה באמצעות משלוח הודעת הביטול בדוא"ל לכתובת freshitpro@gmail.com או למספר 050-5511540.

עלות ההחזרה חלה על הרוכש .

היצרן שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שימצא לנכון.

אפשרויות תשלום

התשלום באתר בכרטיס אשראי בלבד.

יצירת קשר

לכל שאלות נוספות ניתן ליצור קשר בדוא"ל בכתובת freshitpro@gmail.com או לטלפון מספר 050-5511540.